Projekt „Elbląska Pracownia Aktywności”

EPA nagłówek

Warto działać rodzinnie!

Czas po pandemii to doskonała okazja, by zainwestować w relacje, znaleźć przestrzeń na rozwój osobisty, ale też przyjrzeć się z bliska temu, co szwankowało dotychczas i ponaprawiać, by razem żyło się lepiej.  O wszystko to będzie można zadbać w ramach projektu „Elbląska Pracownia Aktywności”. Rekrutacja trwa!1. rozpoczynamy rekrutację

Za nami trudne doświadczenia związane z izolacją, a przed nami nowe możliwości. To idealny moment dla rodziny, by „poznać się na nowo” korzystając ze wsparcia opiekuna, specjalistów i własnych doświadczeń zbieranych w czasie warsztatów. Projekt „Elbląska Pracownia Aktywności” jest kumulacją kilkuletnich doświadczeń Spółdzielni Socjalnej IDEA w realizacji działań sąsiedzkich, a także projektów skoncentrowanych na wsparciu rodziny. Został skonstruowany tak, by każdy znalazł w nim coś dla siebie. Zaplanowano cykl stałych zajęć twórczych prowadzonych w grupach – dzieci pracują w sali zabaw pod okiem animatorów, a rodzice działają w tym samym czasie z ekspertami w Klubie Aktywności Lokalnej. W ramach projektu przewidziano możliwość bezpłatnego korzystania z poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, rozwojowego (coach) czy terapeutycznego.  Ponadto na uczestników czekają weekendowe warsztaty edukacyjno-rozwojowe, czyli spotkania z teatrem, wypady do lasu oraz na łąkę w nurcie pedagogiki przyrody, warsztaty zrób to sam czy rodzinne ogniska z atrakcjami oraz aktywne wyjścia, np. do kawiarni. Część działań zakłada indywidualną pracę grupy uczestniczącej w projekcie, a część otwarta będzie dla wszystkich chętnych mieszkańców miasta – w szczególności te podejmowane w ramach Sąsiedzkiej Pracowni Czasu Wolnego. A wszystko to zrealizowane zostanie w dostosowanych do potrzeb małych i dużych odbiorców kreatywnych salach Pracowni 3 Pokoje w Elblągu oraz przestrzeni dzielnicy Nad Jarem, jak i całego miasta.

Bezpłatny, roczny program wsparcia dostępny jest dla chętnych mieszkańców Elbląga oraz powiatu elbląskiego, którzy zdecydują się wziąć udział w projekcie „Elbląska Pracownia Aktywności”. Realizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny reprezentowane przez osobę dorosłą, która spełnia minimum jedno z poniższych kryteriów: osoba samotnie wychowująca dzieci, rodzina 3+, osoba bezrobotna bądź nieaktywna zawodowo, rodzina korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej bądź Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoba niepełnosprawna, rodzic z dzieckiem z niepełnosprawnością, rodzina przeżywająca kryzysy lub osoba niesamodzielna, które z różnych względów potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To dla nich oraz ich dzieci zaplanowano roczny cykl działań skoncentrowanych na nauce wzajemnego zrozumienia i szacunku, wzmacnianiu bliskości czy budowaniu wzajemnych relacji. A wszystko to w ramach aktywnego działania i doświadczania. Osoby zainteresowane zgłoszeniem swojej rodziny powinny wypełnić formularz dostępny w biurze projektu przy ulicy Fromborskiej 2A (Pracownia 3 Pokoje) w Elblągu – biuro otwarte od wtorku do czwartku w godzinach 10.00-16.00. Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem: 509 896 336 lub e-mailowego: projekty@idea.elblag.pl Formularz zgłoszeniowy dostępny jest także wersji „do pobrania” lub wypełnienia on-line poniżej.

Projekt „Elbląska Pracownia Aktywności” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy online

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy – dorosły

Formularz zgłoszeniowy – dziecko

EFS stopka