Wsparcie społeczne IDEAlnie dopasowane

Spółdzielnia Socjalna IDEA otrzymała dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację zadania pn. „Wsparcie społeczne IDEAlnie dopasowane” w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.Na stronę www

W ramach dofinansowania zrealizowane zostaną następujące działania:

1. Wyposażenie Spółdzielni w sprzęt, narzędzia oraz programy do realizacji pracy zdalnej i wsparcia on-line:

a) wsparcie uczestników prowadzonych projektów – realizacji dobrych jakościowo ze względu na różnego rodzaju specyficzne potrzeby (obraz i dźwięk, platforma łatwa w obsłudze) interaktywnych zajęć stałych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów we wszystkich projektach z uwzględnieniem pracowników stałych oraz współpracowników, a także zaproszonych ekspertów z różnych dziedzin w formie zdalnej z uwzględnieniem edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie COVID-19.

b) działań na rzecz rodzin – nagranie i opublikowanie ogólnodostępnych filmów z pomysłami na prace edukacyjno-animacyjną (cykl „Twórczydło”/10 filmów).

c) zwiększenie dostępności dla odbiorców działań znajdujących się w grupie wykluczenia bądź zagrożenia wykluczeniem społecznym do specjalistów (opiekun, psycholog itp.) poprzez zakup 2 smartfonów umożliwiających połączenie z Internetem i rozmowy video/on-line.

2. Zwiększenie możliwości technicznych działań na rzecz walki z COVID-19 – zakupiona maszyny do szycia wraz z akcesoriami pozwoli na zwiększenie ilości pracowników włączonych w miejską akcję szycia maseczek wielokrotnego użytku, którą nadal wspieramy. Szyte maseczki zostaną rozdane uczestnikom działań Domu Sąsiedzkiego na Zawodziu oraz mieszkańcom tej dzielnicy, a także odbiorcom warsztatów prowadzonych w Pracowni 3 Pokoje (m.in. rodziny zagrożone wykluczeniem, rodziny zastępcze). W przygotowywanie wykrojów maseczek zaangażują się uczestniczki wspieranego przez nas elbląskiego Koła Gospodyń Miejskich.

3. Edukacja własna pracowników (rozwój instytucjonalny) i przeszkolenie wewnętrzne załogi z obsługi sprzętu/programów oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych / 3 krótkie filmy informacyjno-promocyjne.

Filmy będą dostępne na Facebook / Spółdzielnia Socjalna IDEA / Pracownia 3 pokoje / Aktywne Zawodzie